Wat is kinesiologie?


Kinesiologie, letterlijk 'De leer van de beweging', is een therapeutische manier van werken waarbij er gebruik wordt gemaakt van spiertesten om uit te zoeken waar, waarom en wanneer de balans in het lichaam verstoord is geraakt en tegelijkertijd hoe die balans kan worden hersteld.

De methode werd in de jaren '60 in Amerika ontwikkeld door de arts en chiropractor George Goodheart. Hij bundelde daarin onderzoek, kennis en ervaring uit fysiotherapie, geneeskunde, chiropractie, acupunctuur, voedingsleer en psychologie. Het werken met spiertesten vormt de basis.
Goodheart had in zijn praktijk namelijk ontdekt dat bepaalde patiënten sommige spieren niet in de uitgangspositie konden vasthouden. Daaruit concludeerde hij dat spieren reageren met spanningsveranderingen op stress en ziekte. De goed opgeleide kinesioloog kan deze veranderingen via spiertesten waarnemen en zoeken naar een therapie.

Stress getest

Bij de spiertesten wordt een arm of been van de cliënt in een zodanige uitgangspositie gebracht waardoor één bepaalde spier wordt geïsoleerd. De tester oefent daarop een zachte druk uit om te kijken of de spier voldoende energie heeft om die te weerstaan. Wanneer de spier deze zachte druk niet kan weerstaan wordt de test 'zwak' genoemd en is er sprake van een onbalans. De reden daarvoor kan in allerlei vormen van stress liggen en stress kost energie. Binnen de kinesiologie wordt het begrip stress zeer ruim opgevat en onderverdeeld in 3 groepen:

 - Mechanische stress: lichamelijke problemen als gevolg van (sport)blessures,
   gewrichtsslijtage, orgaanproblemen en dergelijke;
 - Chemische stress: gelegen op het gebied van voeding, zoals allergieën, verkeerd of
   eenzijdig eten, maar ook het gebruik van medicijnen, milieuvervuiling en electrosmog;
 - Emotionele stress: de meest bekende vorm, die te maken heeft met problemen op het
   werk, in de relatiesfeer, angsten, verdriet en boosheid.

Hoe werkt de kinesioloog?

De kinesioloog kan zijn cliënt via de spiertesten inzicht geven in de oorzaak van zijn klachten. De testen vormen de puzzelstukjes die uiteindelijk met elkaar een beeld vormen van het hoe en waarom van de klacht. Er worden relaties gelegd met stress uit het heden, maar ook uit het verleden omdat het lichaam negatieve ervaringen lang kan vasthouden. Als het plaatje zo compleet als mogelijk is, test de kinesioloog, wederom door middel van spiertesten, uit wat de beste manier is om deze cliënt weer in balans te brengen en hoe zijn zelfgenezend vermogen het beste kan worden gestimuleerd. Want de eerste stap op weg naar genezing is inzicht in de oorzaak van de klachten.

Voor wie is kinesiologie geschikt?

Kinesiologie is geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in het hoe en waarom van zijn lichamelijke klachten of geestelijk onbalans. Een herstelde balans maakt dat iemand zich al beter voelt ook al is hij medisch gezien nog ziek. Iemand met suikerziekte kan niet genezen worden door een kinesioloog, maar wel geholpen worden om zich, ondanks zijn ziekte, beter en energieker te voelen. Bij kinderen kunnen door middel van kinesiologie heel goed voedsel-overgevoeligheden worden opgespoord.

Wanneer kan kinesiologie worden ingezet?

Kinesiologie kan helpend zijn bij:

 - Allergieën en intoleranties
 - Hypo- en hyperglycaemie
 - Vermoeidheid, burnout
 - Onbegrepen ziektebeelden
 - Stress
 - Dyslexie, dyscalculie en andere leerproblemen
 - Faalangst
 - Gedragsproblemen, bv. ADHD en hyperactiviteit
 - (Chronische) pijnklachten
 - Whiplash
 - "Niet lekker in je vel zitten"
 - Trauma's
 - Angsten
 - Verslavingen (stoppen met roken; overgewicht)
 - Relatieproblemen

Kinesiologie kan ondersteunend zijn in het onderwijs, bijvoorbeeld om concentratie en rust in de klas te bevorderen en om leerprestaties en motivatie positief te beïnvloeden. In de (geestelijke) gezondheidszorg kan Touch for Health een preventieve bijdrage leveren aan het werken aan welzijn. Het is een zelfhulpmethode, die door mensen kan worden toegepast bij zichzelf of bij hun naasten. De Touch for Health Practitioner en Erkend Kinesioloog levert hieraan op professionele basis een bijdrage.
Toegepaste Kinesiologie
In de Toegepaste Kinesiologie gebruikt men ook een spiertest als basis, maar deze spier wordt alleen gebruikt als een zogenaamde “indicator”. Men confronteert het lichaam met verschillende stressoren, en als de spier sterk blijft is dat een teken dat het lijf prima om kan gaan met die stress. Wordt de spier echter zwak, dan is dat een teken dat in dat gebied wat werk te verrichten is, en de balans hersteld moet worden.
Stress kan uit verschillende dingen bestaan; een voedingsmiddel waar iemand allergisch voor is, een probleem in de familie of op het werk… Toegepaste kinesiologie is een hele mooie techniek om deze problemen naar de oppervlakte te krijgen, en te zien hoe alles in verband staat met de klacht waar iemand op het moment van de behandeling mee zit.
Aansluitend op dit laatstgenoemde is de zogenaamde “Leefblind-sessie”. Hierin wordt een klacht die soms op een kluwe van verschillende symptomen lijkt als het ware de uit de knoop gehaald, en worden alle afzonderlijke klachten en/of gebeurtenissen in iemands leven in het juiste perspectief gezet.
Voor mensen (kinderen!) met lees- of leerproblemen is er de zogenaamde “Leesblind-sessie”.
In deze sessie wordt gekeken wat de leerstijl van iemand is, bijvoorbeeld of iemand goed kan leren door te luisteren, of juist beter door te kijken. Vervolgens is er nog een hele reeks andere testen om te zien wat er gebeurd met het leerproces op het moment dat iemand onder stress komt te staan; bij sommigen wordt het echt zwart voor de ogen als de juf zegt dat ze wéér de laatste zijn en op moeten schieten met hun proefwerk, anderen horen niets meer…
Als dit patroon duidelijk is, wordt gekeken naar een manier om de balans te herstellen.
Bij kinderen wordt daarbij vaak gebruik gemaakt van oefeningen die de communicatie tussen beide hersenhelften stimuleren, en door middel van een spiertest kan gekeken worden of er nog meer zaken zijn die ondersteunend werken in de stressregulatie.
En zo wordt voor veel mensen lezen, cijferen, of aardrijkskunde ineens begrijpelijk en leuk, en leren volwassenen eindelijk kaartlezen…